GENERALFORSAMLING 2024-03-19

tirsdag, 19. marts klokken 18:30
19. marts kl. 18:30 til 20:00

Mariagervej 180
Mariagervej 180, 8930 Randers, Danmark
13
Deltagere
37
Inviterede
image

Randers Taekwondo Klub afholder generalforsamling tirsdag den 28. marts kl. 18.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  Sendes til [email protected] senest 8 dage før generalforsamling.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningens bestyrelse.
  Formand: Claus Salomonsen. På valg. Genopstiller.
  Næstformand: Randy Møller. Ikke på valg.
  Bestyrelsesmedlem: Rekha Kotyza. På valg. Genopstiller.
  Kasser: Flemming Graabaek Knudsen. Ikke på valg.
  Sekretær: Horia Rassmussen. Ikke på valg.
 6. Valg af revisor.
  Revisor (intern): Ole Holst. På valg. Genopstiller.
 7. Valg af suppleant samt revisorsuppleant til foreningens bestyrelse.
  Suppleant: På valgt.
  Revisorsuppleant: På valgt.
 8. Træner og udvalg.
  Formanden vil oplyse om hvem som er i instrukrør teamet.
 9. Eventuelt.

Det afholdes i klubben & der vil ikke være voksentræning kl. 18:30 til 20:00 denne aften.

MVH Bestyrelsen

13
Deltagere
37
Inviterede
Tilmeldingsfrist: